Region Jämtland Härjedalen
Tjej vid räcke

Malin Nord. Foto: Moa Karlberg

Arbetsstipendium Litteratur 2020

Går till Malin Nord, Litteratur med motiveringen: "Hennes historier är vackra och förtätade och bär flera skikt där läsaren erbjuds såväl ett poetiskt språk som en trovärdig och berörande berättelse."

Bildtext: Malin Nord. Foto: Moa Karlberg

Regionala utvecklingsnämnden har beslutat att dela ut tre arbetsstipendier på vardera 50 000 kronor. Stipendiaterna är Adrian Jones, scenkonst, konstnärsduon Gideonsson/Londré, bild- och formkonst samt Malin Nord, litteratur.

Arbetsstipendierna inrättades 2019 med syfte att möjliggöra för professionella författare, bildkonstnärer och verksamma inom scenkonst att under en viss tid kunna ägna sig åt och utveckla sitt konstnärliga arbete. Stipendiaterna ska vara bosatta och/eller huvudsakligen verksamma i Jämtlands län.

- Vi är glada att med arbetsstipendierna kunna ge några av länets fantastiska kulturskapare en möjlighet att under en tid kunna utveckla sitt konstnärliga arbete. De professionella kulturskaparna bidrar dessutom till att utveckla och stärka regionens attraktionskraft vilket vi uppskattar, säger Regionala utvecklingsnämndens ordförande Elise Ryder Wikén (M).

Motivering litteratur

Malin Nord har sedan sin debut 2012, med den kritikerrosade romanen Stilla havet, i olika typer av texter visat att hon är en skicklig och nyanserad berättare. Hennes historier är vackra och förtätade och bär flera skikt där läsaren erbjuds såväl ett poetiskt språk som en trovärdig och berörande berättelse. I romanen Barmark möter vi hennes tankeväckande gestaltning av flera generationers kvinnoöden i ett nordligt själslandskap. Malin Nord har en egen tydlig författarröst som bär genom berättelserna. Hennes författarskap tar avstamp i det nära och privata och öppnar upp mot världen och det allmänmänskliga.

Liksom många andra yrkesverksamma författare har Malin Nord en mängd olika uppdrag, som trots att de är givande och utvecklande, tar tid från det fördjupade skrivandet. Hon vill nu avsätta en längre sammanhållen tid för att kunna fokusera på sin tredje roman och en pjäs om Elvira Madigan.

Region Jämtland Härjedalen vill med stipendiet ge Malin Nord möjlighet till obruten skrivtid och fortsatt konstnärlig utveckling. Utdelning av stipendiet sker i samband med Bokens dag den 15 oktober.