Region Jämtland Härjedalen

Utlysning Hemmaresidens

Som ett stöd för kulturutövare i länet under rådande pandemi utlyser Kulturutveckling inom Region Jämtland Härjedalen ett hemmaresidens. Residenset består av ett stipendium på 20.000 kr för att utveckla en idé eller ett pågående projekt/arbete. Totalt kommer åtta ansökningar beviljas. Hemmaresidenset har möjliggjorts med stöd från Kulturrådet.

VEM KAN SÖKA
Yrkesverksamma inom områdena bild- och formkonst, film, litteratur och slöjd

ANSÖKAN
Sista ansökningsdag 11 april, ansökan görs via denna länk:
https://forms.office.com/r/QdMv4Bw70G Länk till annan webbplats.
Besked ges under vecka 15.

HUR GÅR DET TILL
Residenset är fyra veckor långt och genomförs under valfri period. Residenset kan delas upp i flera perioder men ska vara genomfört senast 31 augusti 2021.

KRITERIER OCH URVAL
Sökande ska vara yrkesverksam inom sitt konstområde och vara skriven i Jämtland Härjedalen.
I urvalet utgår vi i första hand från vad den sökande tänker göra under sin residenstid, i andra hand spridning när det gäller ålder, kön, geografi samt teknik/uttryck.
Stipendiet avser inte investeringar eller inköp av material och teknik.
Obs! Studerande och de som har pågående arbetsstipendium från Konstnärsnämnden kan ej söka.
Urvalet görs av konsulenter/utvecklare från Kulturutveckling inom region Jämtland Härjedalen.

KRITERIER OCH URVAL
Sökande ska vara yrkesverksam inom sitt konstområde och vara skriven i Jämtland Härjedalen.
I urvalet utgår vi i första hand från vad den sökande tänker göra under sin residenstid, i andra hand spridning när det gäller ålder, kön, geografi samt teknik/uttryck.
Stipendiet avser inte investeringar eller inköp av material och teknik.
Obs! Studerande och de som har pågående arbetsstipendium från Konstnärsnämnden kan ej söka.
Urvalet görs av konsulenter/utvecklare från Kulturutveckling inom region Jämtland Härjedalen.

RAPPORT
Efter avslutat residens skriver de antagna en kort rapport hur man använt sin residensperiod, reflektioner och eventuella resultat. Rapporten kan komma att publiceras på Kulturutvecklings webbsidor. Rapport skickas in senast 30 september 2021.

FRÅGOR
Har du frågor kontakta Kerstin Örbo, enhetschef Kulturutveckling: kerstin.orbo(@)regionjh.se