Region Jämtland Härjedalen

Illustration: Hanna Eskelin

Vad står på spel?

Välkommen till en Walk'n'Talkshow i Huså 27-28 augusti

 Utgångspunkten är att kulturell tillväxt är en avgörande komponent i bärkraftig, glokal utveckling. Arrangemanget är en handlingsinriktad, samproducerad och tillämpad förstudie och kunskapsutvecklare. Vad står på spel? Vilka visioner och förverkliganden vill vi vidare i? Vad behövs för att kunna satsa? Vi ställer frågorna utifrån tre samhörande perspektiv: platsen – arvet – framtiden och kopplar svaren till de globala målen i Agenda 2030.

För mer information och bokning av biljetter: kulturkunskaparna.se Länk till annan webbplats.