Region Jämtland Härjedalen

Samisk språkvecka

För tredje året i rad uppmärksammas de samiska språken genom Språkveckan som genomförs 25-31 oktober.

Initiativet syftar till att synliggöra och sprida kunskap om de samiska språken och kulturen. Det är ett gemensamt frivilligt arbete där biblioteken kan spela stor roll för att i sina verksamheter synliggöra samiska språk just denna vecka! Samiskt Språkcentrum arrangerar via Teams fem digitala språkkvällar på olika samiska varieteter. Ingen föranmälan behövs, du ansluter direkt via länk. Torsdag 28 oktober är det sydsamisk språkkväll. Då berättar Vanja Torkelsson om sin nya bok Eeremes saemiestidh 1 och delar med sig av andra minnen. Mer information om språkveckan och anmälningslänkar till språkkvällarna hittar du här:

https://www.minoritet.se/7141 Länk till annan webbplats.

Regionbiblioteken i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Härjedalen erbjuder tillsammans ett digitalt föreläsningspaket för att sprida kunskap om Sveriges nationella minoritet samer, som också är ett urfolk. Läs mer och ta del av det här: Samiskt föreläsningspaket