Region Jämtland Härjedalen

Utlysning återstartsstöd

Kulturen inom Region Jämtland Härjedalen utlyser ett stöd med syfte att stimulera kulturskaparnas återstart under pandemin. Stödet består av 20 000 kr och är tänkt för att kunna starta upp eller fortsätta ett pågående projekt/arbete eller för att utveckla sin verksamhet.