Region Jämtland Härjedalen

Gör din röst hörd!

Konst- och kulturskapare? Kulturarrangör? Allmänt kulturintresserad? Som en del i samrådet inför den kommande kulturplanen, välkomnar vi bland annat till öppna, digitala samrådsmöten och till att besvara enkäter som vänder sig till yrkesutövare inom konst och kultur, kulturarrangörer (t.ex. föreningar) och kulturintresserade privatpersoner.

Vi välkomnar olika målgrupper till olika möten så att du kan välja det som passar dig bäst. På samma sätt finns olika enkäter, med frågor som vänder sig till olika målgrupper. Du får gärna anmäla dig till flera möten och svara på flera enkäter om du känner igen dig i flera roller.

Gå till sidan för mötesanmälan och enkäter att besvara.

Du kan svara på enkäterna t o m 15 mars och behöver anmäla dig till digitala möten senast 7 mars.

Bakgrund: Just nu pågår arbetet med att ta fram en regional kulturplan för Jämtland Härjedalen. Det är regionens område för Kultur och bildning som ansvarar för arbetet. Den nya planen kommer att gälla 2023–2026. Planen är ett viktigt styrdokument – dvs det som står i planen ska prioriteras.

Det betyder att den organisation eller verksamhet som vill göra en kultursatsning, har lättare att få finansiering för det som den vill genomföra om det finns stöd i kulturplanen. Då gäller det att träffa rätt och både ha en riktning och en bredd som stämmer med omvärldens förutsättningar, olika politiska mål och vad länets människor och organisationer vill.

Innan det görs ett förslag till en ny kulturplan pågår därför en samrådsperiod. Under perioden välkomnar vi till flera olika samrådsmöten. Det finns också möjlighet till att lämna in skriftliga synpunkter.

Här hittar du den aktuella kulturplanen som nu ska arbetas om

Välkommen att göra din röst hörd!