Region Jämtland Härjedalen

Förlängd svarstid

Passa på att göra din röst hörd!
Förlängt samråd via enkät t.o.m 31 mars

Vi välkomnar olika målgrupper att svara på olika enkäter, med frågor som vänder sig till den specifika målgruppen, så att du kan välja det som passar dig bäst. Du får gärna svara på flera enkäter om du känner igen dig i flera roller.

Gå till sidan för enkäter att besvara.

Du kan svara på enkäterna t o m 31 mars.

Bakgrund: Just nu pågår arbetet med att ta fram en regional kulturplan för Jämtland Härjedalen. Det är regionens område för Kultur och bildning som ansvarar för arbetet. Den nya planen kommer att gälla 2023–2026. Planen är ett viktigt styrdokument – dvs det som står i planen ska prioriteras.

Det betyder att den organisation eller verksamhet som vill göra en kultursatsning, har lättare att få finansiering för det som den vill genomföra om det finns stöd i kulturplanen. Då gäller det att träffa rätt och både ha en riktning och en bredd som stämmer med omvärldens förutsättningar, olika politiska mål och vad länets människor och organisationer vill.

Innan det görs ett förslag till en ny kulturplan pågår därför en samrådsperiod. Under perioden välkomnar vi till flera olika samrådsmöten. Det finns också möjlighet till att lämna in skriftliga synpunkter.

Här hittar du den aktuella kulturplanen som nu ska arbetas om

Välkommen att göra din röst hörd!