Region Jämtland Härjedalen

Pengaregn över länets bibliotek!

Här kommer en glädjande nyhet!

I den nationella satsningen ”Stärkta bibliotek” som pågått sedan 2018 har alla landets kommuner getts möjlighet att söka medel från Kulturrådet för olika typer av satsningar för att utveckla bibliotekens service och utbud. Våra kommuner har sökt, och fått, medel alla år och idag har beskedet kommit om 2022 års tilldelning.

Strategiskt läsfrämjande för stora och små i Krokom, Strömsund, Åre och Östersund, tillgängligare biblioteksrum i Berg och slingbil för ökad mediesamverkan i Ragunda och Bräcke – i årets tilldelning av Kulturrådets Stärkta bibliotek har länet beviljats sammanlagt 4,8 miljoner kronor för att utveckla sina verksamheter.