Region Jämtland Härjedalen

Bibliotek och neutralitet

Öppen digital föreläsning fredag 18 november kl 14-15

Bibliotek har en stolt tradition av att förhålla sig neutrala, men i en tid då demokrati och mänskliga rättigheter hotas och politiseras, åsikter värderas som fakta och bibliotekspersonal förväntas anmäla papperslösa, ställer vi oss allt oftare frågan - var går gränsen?

Vi har bjudit in SHAUNTEE BURNS-SIMPSON från New York Public Library
att berätta om när NYPL valde att frångå neutraliteten och tydliggjorde sin ställning mot rasism genom att stötta och ställa sig bakom Black Lives
Matter-rörelsen 2021.

Du hittar Zoom-möteslänken i inbjudan. Pdf, 493.1 kB.

Välkommen! / I samarbete mellan biblioteksverksamheterna inom region Jämtland Härjedalen, region Norrbotten, region Västerbotten, region Västernorrland och region Gävleborg