Region Jämtland Härjedalen

Remisskonferens Regional biblioteksplan och kulturplan

Varmt välkommen till Remisskonferens Regional biblioteksplan och kulturplan för Jämtland Härjedalen 2024-2027. 1 mars kl. 17.00 Estrad Norr, Svarta lådan, Krondikesvägen 93 C, Östersund.