Region Jämtland Härjedalen
En mann i samisk kofte og med samisk flagg

Foto: Amundsen, P. S., Samfoto, NTB scanpix

Samiskt utbildningspaket

Kurs om Sveriges nationella minoriteter och urfolket samerna: litteratur, språk och kulturhistoria.

Äntligen kan vi presentera det samiska utbildningspaketet som vi tillsammans med biblioteksverksamheterna i region Västernorrland, region Västerbotten och region Norrbotten utarbetat i samverkan med Tjállegoahte med flera. Kursen växte fram som ett digitalt alternativ till en inställd fysisk fortbildningsdag. Tillsammans med föreläsarna utformades istället en digital fortbildning som nu finns öppet tillgängligt på Digiteket.

Kursen är till för dig som vill öka din kompetens och förståelse för urfolket samerna. Kursen strävar inte efter att vara heltäckande, utan fokuserar istället på specifika ämnen och områden, där olika perspektiv framhävs. Röster från urfolket samerna blandas med insikter från forskning och myndigheter.

Syftet med kursen är att få ökad kunskap om urfolket samernas historia, språk och litteratur samt få inspiration till bibliotekets arbete.

Kunskap om samernas historia och den kolonisation som Sápmi har upplevt och fortfarande upplever, skapar förtroende och tillit i mötet med samiska personer. Detta är grundläggande för att kunna fullgöra uppdraget att ägna särskild uppmärksamhet åt samerna och stödja revitaliseringen av de samiska språken.

Gå kursen: Sveriges nationella minoriteter och urfolket samerna: litteratur, språk och kulturhistoria Länk till annan webbplats.