Region Jämtland Härjedalen

För Biblioteken

Här hittar du information, tips, råd och länkar för dig som jobbar på biblioteken i Jämtland Härjedalen.

Digitala kompetenskit, länkar till nyttigheter av olika slag och tips och råd om allt det spännande och utmanande som ingår i att jobba på ett bibliotek idag. Här finns även information om Fria potten, det bidrag som ni på biblioteken kan söka för att testa olika metoder för läsfrämjande och biblioteksutveckling.

Senast uppdaterad: 2020-10-13