Region Jämtland Härjedalen

Läslist

Läslist är en ämnesövergripande lässatsning och metod initierad av Biblioteksutveckling JH, Jamtli och Arkivet i Östersund, som syftar till att öka läsglädjen och i förlängningen läsförmågan.

Metoden innebär i korthet att ni tillsammans läser och arbetar med en skönlitterär bok i klassen och sedan fördjupar läsningen genom studiebesök på Jamtli och Arkivet.

De böcker som ingår i satsningen är Vargbröder av Michelle Paver, som utspelar sig i ett stenålderslandskap som på många sätt liknar Jämtland/Härjedalen samt Uppdraget av Camilla Lagerqvist, som utspelar sig i Sverige, nära norska gränsen, under andra världskriget

Varje deltagande lärare och klass har stor frihet att själva bestämma sin ambitionsnivå, och hur man vill lägga upp arbetet. I det här dokumentet presenteras bakgrunden till satsningen, dess syfte, metoden och böckerna, och ges tips och förslag om upplägg. Sist i dokumentet finns tips på vidare läsning och kontaktuppgifter till oss som ansvarar för satsningen.

Läslist-dokument Pdf, 648.2 kB.

Senast uppdaterad: 2022-04-25