Region Jämtland Härjedalen

Beredskap

Här samlar vi länkar till information och material med fokus på kris och krig - med särskilt fokus på kriget i Ukraina.

Biblioteksfokus

Verktygslåda för bibliotekens beredskapsarbete
https://www.biblioteksforeningen.se/rapporter/verktygslada-for-bibliotekens-beredskapsarbete/ Länk till annan webbplats.

Biblioteksbladet
https://www.biblioteksbladet.se/ Länk till annan webbplats.

Digitekets artikelserie tema Ukraina
https://digiteket.se/tema/ukraina/ Länk till annan webbplats.

Källkritik

Digiteket finns ett antal kurser och artiklar kring källkritik och källtillit, bl.a.
https://digiteket.se/tema/prebunkning/ Länk till annan webbplats.

https://digiteket.se/inspirationsartikel/mik-utsikten-internationella-faktagranskningar-i-krigets-informationsflod/ Länk till annan webbplats.

Krisinformation
https://www.krisinformation.se/detta-gor-samhallet/kallkritik Länk till annan webbplats.

MSB
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/msbs-arbete-vid-olyckor-kriser-och-krig/psykologiskt-forsvar/kallkritik/ Länk till annan webbplats.

Källkritikbyrån
https://kallkritikbyran.se/ Länk till annan webbplats.

UR
https://www.ur.se/aktuellt/kunskap-som-kan-ge-stod-kring-det-pagaende-kriget-i-ukraina/ Länk till annan webbplats.

https://www.ur.se/aktuellt/de-5-superfragorna-ett-verktyg-for-att-tanka-kallkritisk/ Länk till annan webbplats.

Informationssäkerhet


MSB

https://www.msb.se/sv/rad-till-privatpersoner/informationssakerhet/ Länk till annan webbplats.

Prata med barn

Försvarsmakten
https://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/forsvarsmakten-i-sverige/sakerhetslaget-i-naromradet/att-prata-med-barn-om-oro-for-omvarldslaget/?fbclid=IwAR2YHQ4TtG_YjqmYX-EstPuhyXSNFD0hhGcKaxoqDCQf89jlfsb_svRsss0 Länk till annan webbplats.

Röda korset
https://www.rodakorset.se/fa-hjalp/psykisk-halsa-och-psykisk-ohalsa/sa-pratar-du-med-barn-i-sorg-och-kris/ Länk till annan webbplats.

UNICEF Sverige
https://unicef.se/rapporter-och-publikationer/mota-barn-pa-flykt Länk till annan webbplats.

UR
https://www.ur.se/aktuellt/sa-kan-du-prata-med-elever-om-svara-fragor/ Länk till annan webbplats.

Kommunalt

Bergs kommun
https://www.berg.se/ Länk till annan webbplats.

Bräcke kommun
https://www.bracke.se/ Länk till annan webbplats.

Härjedalens kommun
https://www.herjedalen.se/ Länk till annan webbplats.

Krokoms kommun
https://krokom.se/ Länk till annan webbplats.

Ragunda kommun
https://www.ragunda.se/ Länk till annan webbplats.

Strömsunds kommun
https://www.stromsund.se/ Länk till annan webbplats.

Åre kommun
https://are.se/ Länk till annan webbplats.

Östersunds kommun
https://ostersund.se/ Länk till annan webbplats.

Sveriges radio P4 jämtland
https://sverigesradio.se/jamtland Länk till annan webbplats.

Sveriges television Lokalt Jämtland
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jamtland/ Länk till annan webbplats.

Dagstidningar såsom:

Östersunds posten
https://www.op.se/ Länk till annan webbplats.

Länstidningen Östersund
https://www.ltz.se/ Länk till annan webbplats.

Jämtlands Tidning
https://jamtlandstidning.se/ Länk till annan webbplats.

Regionalt

Region Jämtland Härjedalen
https://regionjh.se/kampanjsidor/informationmedanledningavlagetieuropa.4.49effcf617e5505500450db5.html Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/samhalle/sakerhet-och-beredskap/krisberedskap.html Länk till annan webbplats.

Sverige radio P4
https://www.krisinformation.se/detta-gor-samhallet/sveriges-radio Länk till annan webbplats.

Nationellt

FN-förbundet
https://fn.se/ Länk till annan webbplats.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
https://www.msb.se/ Länk till annan webbplats.

Myndigheten för psykologiskt försvar
https://www.mpf.se/ Länk till annan webbplats.

Krisinformation från svenska myndigheter
https://www.krisinformation.se/ Länk till annan webbplats.

Regeringskansliet
https://www.regeringen.se/ Länk till annan webbplats.

Utrikesdepartementet
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/ Länk till annan webbplats.

Strålsäkerhetsmyndigheten
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/om-stralning/fragor-och-svar-med-anledning-av-handelserna-i-ukraina/ Länk till annan webbplats.

Försvarsmakten
https://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/forsvarsmakten-i-sverige/sakerhetslaget-i-naromradet/ Länk till annan webbplats.

Sveriges television
https://www.svt.se/ Länk till annan webbplats.

Sveriges radio
https://sverigesradio.se/ Länk till annan webbplats.

Vad vi vet – faktabaserad, oberoende och opartisk journalistik
https://www.vadvivet.se/ Länk till annan webbplats.

Dagstidningar såsom:

Dagens nyheter
https://www.dn.se/ Länk till annan webbplats.

Svenska dagbladet
https://www.svd.se/ Länk till annan webbplats.

Globalt


FN – (engelska)
https://www.un.org/en/ Länk till annan webbplats.

FN – Ukraina (engelska)
https://ukraine.un.org/en Länk till annan webbplats.

UNHCR Ukraina (engelska)
https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine Länk till annan webbplats.

Europeiska unionen (engelska)
https://european-union.europa.eu/index_en Länk till annan webbplats.

Förbered dig för kris

På MSBs hemsida finns väl sammanställd information kring kris och råd hur man kan förbereda sig:
https://www.msb.se/sv/rad-till-privatpersoner/forbered-dig-for-kris/ Länk till annan webbplats.

Broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” (Broschyren finns i en version med lättläst svenska, inläst på svenska och engelska, i punktskrift, på teckenspråk och översatt till 14 språk.)
https://www.msb.se/sv/rad-till-privatpersoner/broschyren-om-krisen-eller-kriget-kommer/ Länk till annan webbplats.

Krisinformation
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/hojd-beredskap-och-krig Länk till annan webbplats.

https://www.krisinformation.se/detta-gor-samhallet/information-vid-handelser-och-kriser Länk till annan webbplats.

För barn

SVT Lilla aktuellt
https://www.svt.se/barnkanalen/barnplay/lilla-aktuellt/ Länk till annan webbplats.

UR
https://www.ur.se/aktuellt/kunskap-som-kan-ge-stod-kring-det-pagaende-kriget-i-ukraina/ Länk till annan webbplats.

BRIS
https://www.bris.se/ Länk till annan webbplats.

Stöd vid oro

Röda korset
https://www.rodakorset.se/vad-vi-gor/kris-och-katastrof/krisstod/sa-minskar-du-din-oro-vid-en-kris/?fbclid=IwAR3TbE4j8X3Bae-JRh5fLiIlL1uJCu5i2c800A260nvshOpLjDgM_UdG1yM Länk till annan webbplats.

Jourhavande medmänniska
https://www.jourhavande-medmanniska.se/prata-med-oss/?fbclid=IwAR0g3XPfdRfUQKXqsBLii0cRd8JmqRF4pSrQxzmBYu174zbTJWBknH_n3qk Länk till annan webbplats.

Tillgängliga medier

MTM
https://www.mtm.se/om-oss/nyheter/om-kriget-eller-krisen-kommer/ Länk till annan webbplats.

Det finns foldrar på 13 språk (Svenska, Arabiska, Dari, Farsi/persiska, Somaliska, Tigrinja, Engelska, Franska, Turkiska, Kinesiska, Finska, Polska och Ryska) med lättläst information om lättlästa böcker, nyheter och samhällsinformation. Du kan beställa tryckta foldrar eller ladda ned dem. Dessutom finns det affischer och bokmärken.

https://www.mtm.se/var-verksamhet/material-att-bestalla/material-pa-13-sprak-for-nyanlanda/ Länk till annan webbplats.

8 sidor
https://8sidor.se/ Länk till annan webbplats.

Krisinformation på lättläst svenska
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/oro-for-omvarldslaget/oro-for-omvarldslaget/spraklanguages/lattlast_ukraina Länk till annan webbplats.

ANDRA SPRÅK

Engelska

Krisinformation
https://www.krisinformation.se/en Länk till annan webbplats.

Arabiska

Krisinformation
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/oro-for-omvarldslaget/oro-for-omvarldslaget/spraklanguages/arabiska_ukraina Länk till annan webbplats.

Polska

Krisinformation
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/oro-for-omvarldslaget/oro-for-omvarldslaget/spraklanguages/polska_ukraina Länk till annan webbplats.

Spanska

Krisinformation
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/oro-for-omvarldslaget/oro-for-omvarldslaget/spraklanguages/spanska_ukraina Länk till annan webbplats.

Turkiska

Krisinformation
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/oro-for-omvarldslaget/oro-for-omvarldslaget/spraklanguages/turkiska_ukraina Länk till annan webbplats.

Ukrainska

Krisinformation
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/oro-for-omvarldslaget/oro-for-omvarldslaget/spraklanguages/ukrainska_ukraian Länk till annan webbplats.

Ryska

Krisinformation
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/oro-for-omvarldslaget/oro-for-omvarldslaget/spraklanguages/ryska_-ukraina Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 2023-08-31