Region Jämtland Härjedalen

Läsfrämjandelyftet

Kulturrådet genomför en satsning på ett läsfrämjandelyft för all personal på de kommunala folkbiblioteken.

Läsfrämjandelyftet ska bidra till kompetensutveckling inom litteraturförmedling och läsfrämjande, med ett särskilt fokus på barns och ungas läsning samt bibliotekslagens prioriterade målgrupper

Biblioteksutveckling JH har beviljats bidrag. Vi kommer under 2023 genomför en rad utbildningar/ fortbildningar samt olika kompetensutvecklande insatser kopplade till Läsfrämjandelyftet.

Vi kommer att uppdatera er kontinuerligt med information om detta.

Det som redan nu är bokat och klart är:

8-10 februari

Btj Förlagsdagarna - Vuxenlitteratur

Btj Förlagsdagarna - Barn- och ungdomslitteratur

Btj Förlagsdagarna - Mångspråkslitteratur

Era chefer har fått information om hur man loggar in för att vara med på dessa dagar. Det går att se ca 6 veckor i efterhand. OBS! Man måste logga in och skapa ett konto för att ta del av sändningarna

1 mars

Klaras läsprepp med Klara Önnerfält

(inbjudan kommer)

Bokomslag för boken Klaras Läsprepp
Senast uppdaterad: 2022-12-14