Region Jämtland Härjedalen

Aktuellt

Minoritet.se

Mycket händer inom området nationella minoriteter! Minoritet.se håller dig informerad om senaste nytt som berör alla minoriteter:

https://www.minoritet.se/ Länk till annan webbplats.

Satsning på de nationella minoritetsspråken i regeringens budgetproposition

I budgetpropositionen för 2022 föreslår regeringen en satsning på 90 miljoner kr för att stärka arbetet för nationella minoriteter och de nationella minoritetsspråken. Satsningen ska stödja minoriteternas organisering, utveckling av handlingsprogram och språkcentrum för revitalisering av finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska:

https://www.minoritet.se/7061 Länk till annan webbplats.

Polarbibblo på lulesamiska

Polarbibblo.se jobbar med att uppdatera sin webbplats bland annat med fokus på samiska och meänkieli. Målet är att 2022-2023 börja jobba med finskan.

https://www.minoritet.se/7075 Länk till annan webbplats.

Vi firar ännu en romsk högtidsdag: Resandefolkets dag 29 september! Uppmärksamma gärna dagen på ditt bibliotek

Den 8 april firas Internationella romadagen eller romska nationaldagen till minne av konferensen i London år 1971 där den romska flaggan och hymnen ”Gelem, gelem” antogs. Men på den konferensen deltog inte några nordiska romanifolk. Resandefolkets dag 29 september syftar till att uppmärksamma Sveriges inhemska romanifolk som funnits här sedan århundraden och än i dag. Dagarna konkurrerar inte med varandra! Båda bidrar till att synliggöra Sveriges romska minoritet. Läs mer om resanderomer, en romsk grupp som också har ett eget språk; svensk romani:

https://www.minoritet.se/7062 Länk till annan webbplats.

Läsappen Bläddra utvecklas vidare och fylls på med böcker!

På Bläddra finns nu nya barnböcker på de romska språken kale och kelderash. Fler böcker läggs till under hösten.

Bläddra – Kungliga biblioteket – Sveriges nationalbibliotek – kb.se Länk till annan webbplats.

Se också exempel på hur ditt bibliotek kan tipsa om läsappen:

https://www.minoritet.se/7063 Länk till annan webbplats.

Bokmässa-tips: KB:s Seminarier om nationella minoriteter och urfolket samer

På Bokmässan, som närmar sig med stormsteg (23-26 sept), håller Kungliga biblioteket i ett par intressanta seminarier.

Torsdag 23 september, 13.00–13.20, Nationella minoritetsspråk i fokus – så vill jag mötas av mitt språk! Om satsningen på resursbibliotek för de nationella minoritetsspråken.

Lördag 25 september, 10.30–11.00, Sápmi på film och TV. Projektet ”Samisk audiovisuell samling” presenteras och diskuteras.

Läs mer och hitta direktlänk till seminarierna här:

KB på Bokmäs­san 23–26 septem­ber – Kungliga biblioteket – Sveriges nationalbibliotek – kb.se Länk till annan webbplats.

/Anette Forsberg

Senast uppdaterad: 2021-09-14