Region Jämtland Härjedalen

Litteratur

Litteraturen som konstform behöver utövare i hela landet. Regionbiblioteket bidrar till att stärka det litterära området i vårt län genom insatser för att stödja etablerade och blivande författare.

  • Erbjuder nätverk, stöd och fortbildning för länets författare via ett regionalt författarnätverk.
  • Bidrar till att utveckla och skapa litterära mötesplatser i samarbete med folkbibliotek, folkbildning och föreningsliv samt bokhandlare och författare.
  • Främjar det sydsamiska språket genom stöd till folkbiblioteken och insatser som ökar den litterära utgivningen
  • Skapar årliga presentationer av den litterära utgivningen i länet.
Senast uppdaterad: 2020-10-13