Region Jämtland Härjedalen

Birger Ekerlid

Nedre Hantverksgatan 2
831 36 Östersund
Östersunds kommun
070-526 57 60
birger.ekerlid(@)bredband.net
www.birgerekerlid.se Länk till annan webbplats.

Jag har mina rötter både i Jämtland och den västerbottniska fjällvärlden
och har skrivit böcker med samisk och lokalhistorisk anknytning. Jag är
utbildad till lärare men har i huvudsak arbetat som journalist samt under
några perioder som informatör och politisk tjänsteman.

Jag berättar gärna om mina tre dokumentärromaner, som finns samlade
i pocketvolymen Fjäll i förvandling. Bakgrunden är den så kallade
kolonisationen av Lappmarken och de koloniala processer som starkt har
påverkat utvecklingen från 1800-talet fram till våra dagar. Böckerna utgår
från enskilda och många gånger dramatiska och tragiska människoöden.
Med de verklighetsbaserade berättelserna och dokumentära bilderna
som grund försöker jag ge perspektiv på aktuella och ofta
kontroversiella samhällsfrågor, till exempel vattenkrafts- och
gruvexploateringar.

Med mitt skrivande hoppas jag öka kunskapen om och förståelsen
för de villkor som i dag påverkar det samiska samhället. Jag drar gärna
paralleller till kolonialismen i Afrika och Indien.

Krångede i kraftens tid är av en annan karaktär men behandlar i grunden
samma ämne. Det är en reportagebok om utvecklingen i några jämtländska
byar före, under och efter 1930- och 1940-talets stora vattenkraftsutbyggnader
i östra Jämtland. Jag berättar gärna och visar bilder
från den epoken.

Det gemensamma temat i böckerna kan sammanfattas med ett ord:
Vatten. Eller längre uttryckt: Följderna av exploateringen av norrländska
naturresurser.

Medlem i Sveriges Författarförbund.

Publicerade verk (i urval):
Hundra verser med rim & reson, ett urval dagsverser som tidigare har publicerats i Länstidningen Östersund, med illustrationer av Kjell Nilsson Mäki, Ekerlids 2016.
Fjäll i förvandling, Ekerlids/Gaaltje, 2014
Tre romaner om kolonialism och kulturkrockar i Sameland (pocket-
utgåva som innehåller böckerna Fattiga som de voro, Separatorn och
De tvångsförflyttade).
De tvångsförflyttade, Ekerlids, 2013
En roman om samer och nybyggare som tvingades lämna sina hem.
Krångede i kraftens tid, Ekerlids, 2012
En berättelse om byarna Krångede och Döviken i skarven mellan bondesamhället
och industri-Sverige.
Separatorn, Jengel förlag, 2009
En berättelse om människor och miljöer i Östersund och Lappmarken i
början av 1900-talet.
Fattiga som de voro, Jengel förlag, 2007
Berättelsen om Stor-Nila, Lill-Docka och andra människor i Lappmarken
under 1800-talet.

Senast uppdaterad: 2021-02-9