Region Jämtland Härjedalen

Bo Lundmark

Skolbacken 7
840 95 Funäsdalen
Härjedalens kommun
0684-216 49
lundmarkbo@yahoo.se

Jag är född och uppvuxen i Lycksele lappmark. Studerade teologi i Uppsala. Deltog i kampen för att rädda Vindelälven. Prästvigd 1968. Tillträdde 1979 tjänsten som kyrkoherde för samerna i Sverige med Funäsdalen som bostadsort. Från 1991 fram till pensioneringen tjänstgjorde jag som kyrkoherde i Tännäs-Ljusnedals församling.

Mitt författarskap är förankrat i Sapmi. Verksam som essäist, poet, redaktör. Har författat en mängd artiklar och även vetenskapliga skrifter. Jag tilldelades 1998 Olof Högbergsplaketten för ”en omfattande produktion som visar den kulturella rikedomen i utkantseuropa”. Utnämndes 2014 till årets Gregorius i Jämtlands län med motiveringen att jag bidragit till att skapa en ”differentierad bild av relationer mellan olika grupperingar av människor i vår region”. 2015 mottog jag Johan Nordlander-sällskapets kulturpris för min forskning, prosa och poesi. Uppvuxen i en miljö med goda berättare har jag även odlat det muntliga berättandet och tilldelades 2002 Mickel-priset för min berättarkonst.

Jag föreläser gärna om samernas gamla världsbild och om Härjedalssamen Anders Fjellner som blev solsönernas diktare. Kan även berätta om samisk dikt och prosa genom tiderna. Om mitt arbete som präst i Sápmi kan jag berätta i ord och bild under rubriken ”Från nötta och nyröjda stigar i Sápmi” – eller utifrån min självbiografi Så vitt jag minns.

Publicerade verk (i urval):
Så vitt jag minns, Ord & visor, 2014
Stunden. Dikter från landet som Gud gömde, Härnösands stift, 2007
Andas på mitt hjärta, B. Lundmark, 2002
Baei’vi Mánno Nástit – Sol och månkult samt astrala och celesta föreställningar bland samerna, akademisk avhandling, Västerbottens länshembygdsförening, 1982
Anders Fjellner – samernas Homeros och diktningen om solsönerna, Västerbottens läns hembygdsförening, 1979

Senast uppdaterad: 2022-07-4