Region Jämtland Härjedalen

Göran Ekström

Vålådalsgränd 25
831 70 Östersund
Östersunds kommun
063-86117
goranekstrom(@)bredband.net
www.ekstromnaturfoto.picturo.se Länk till annan webbplats.

Jag arbetar sedan många år som skribent i tidskrifter, författare och naturfotograf med inriktning på svensk natur, i huvudsak norrländsk. Med mina texter och bilder vill jag stimulera till ökat intresse att själv upptäcka den natur som ofta finns ganska nära oss, var vi än bor i landet. Jag strävar efter att på ett lättillgängligt sätt förmedla kunskap om vår svenska natur inklusive djurlivet, fakta blandat med egna upplevelser och erfarenheter.

Det höga livstempot i dagens samhälle gör att allt färre människor regelbundet vistas i vår natur och därmed minskar också kunskapen om den. Trots att forskning gång på gång påvisar de positiva effekter som regelbunden vistelse i skog och mark ger. Att ströva i skogen eller bara sitta på en stubbe och varva ner, har hjälpt många stressade och slutkörda människor liksom de med såväl psykiska som fysiska problem att återhämta sig. Att stimulera människor att ta till sig av de värden naturen har, är en viktig uppgift som jag med text och bild försöker hjälpa till med.

Jag försöker även att visa hur man med mer eller mindre enkla medel själv kan göra värdefulla insatser för djurlivet. Bland annat genom att göra flyt-öar för storlom i reglerade vatten för att förhindra att äggen dränks, värdet av att spara torrträd som är viktiga häckningsplatser för ugglor m.m.

Föreläsningar med bildvisning om olika ämnen som rör natur och djurliv är en återkommande del i mitt arbete.

Medlem i föreningen Naturfotograferna.
Erhöll arbetsstipendium från Sveriges författarfond år 2014.
Fick utmärkelsen ”Årets naturfotograf 2014” som utses av Naturvårdsverket.

Publicerade verk:
Skogens hemligheter, Votum förlag 2012
I lappugglans skog, Max Ström förlag 2002

Senast uppdaterad: 2021-02-9