Region Jämtland Härjedalen

Magnus Ottelid

Mjäla 381
830 24 Oviken
Bergs kommun
&
Regementsgatan 48
83135 Östersund
070-670 78 55
magnus(@)ottelid.se
magnus.ottelid.se Länk till annan webbplats.

Jag är född 1948 och sedan 1982 bosatt i Östersund. Mellan 2015 och 2022 i Stockholm. Nu Jämtland igen.

Socionom. Arbetat som lärare på socionomutbildningen vid Mittuniversitetet 1994-2015.

Var ordförande i Norrländska litteratursällskapet/FC Norr Länk till annan webbplats. och ansvarig utgivare för PROVINS Länk till annan webbplats. och ePROVINS åren 2010 till 2014.

Min textproduktion har stor bredd och sträcker sig från rapporter, utredningar, debattinlägg, universitetsföreläsningar och forskningsrapporter till det område jag tycker mest om och ägnar mig enbart åt numera: det skönlitterära. Jag har under åren publicerat romaner, noveller, skrönor, essäer och poesi.

Jag publicerade 2020 en levnadsteckning över autodidakten, folkbildaren och språkgeniet Arthur Magnusson från Ytterån som blev flitigt och positivt recenserad i många tidningar och tidskrifter. Det var ett mödosamt och långsamt arbete med mycket arkivstudier på flera håll: Landsarkivet i Östersund, Carolina Rediviva i Uppsala och Kungliga biblioteket i Stockholm. Jobbet krävde också översättningsinsatser då Arthur skrivit dagböcker på flera olika språk, varav flera jag inte själv behärskar.

Under åren då jag var anställd på Mittuniversitetet i Östersund (1994-2015) skrev jag otaliga rapporter och var också redaktör för tidskriften Pedagogiska meddelanden. Sista året jag arbetade där publicerades en omfattande forskningsstudie av skönlitteraturens betydelse för utbildningar i socialt arbete (socionomutbildningar). Boken Devotion and empowerment som kom 2008, gavs också ut i Indien av ett förlag där.

Har också hållit skrivarkurser på Folkuniversitetet – ”Att skriva novell”, varav en på distans. Så noveller kan jag tala om.

Arthur Magnusson, den intressante autodidakten, kulturbäraren och språkgeniet från Ytterån i Jämtland, född 1902. Honom kan jag prata mycket om…

Förutom Norrländska litteratursällskapet, Författarcentrum norr, är jag medlem i Sveriges Författarförbund, Skönlitterära sektionen.

Verkförteckning i urval

Vredesskålarna 2006 (kriminalroman) >> Länk till annan webbplats.
Att finna Helen 2010 (roman) >> Länk till annan webbplats.
Skönlitteratur och socionomutbildning. (2015) Pedagogiska meddelanden: Vol. 10/2015. Östersund: Mittuniversitetet. Länk till fulltext: >> Länk till annan webbplats.
Tysk-Johan 2018 (noveller/skrönor) >> Länk till annan webbplats.
Brännpunkter 2018 (noveller) >> Länk till annan webbplats.
Skriftställaren – En levnadsteckning över Arthur Magnusson 2020 >> Länk till annan webbplats.
Brännpunkter II 2021 (novellsamling) >> Länk till annan webbplats.
Teckentydning 2021. Diktsamling >> Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 2022-07-4