Region Jämtland Härjedalen

Närodlade berättelser

 – röster från Jämtland Härjedalen i skuggan av klimatkris och Coronapandemi. Regional skrivartävling 2020-2021.

Du tävlar med en korttext (novell, essä, samling av dikter, reportage eller liknande) som utgår från den tid vi lever i just nu. Texten kan vara skönlitterär eller i form av sakprosa. Du kan skiva dystopiskt, visionärt, poetiskt eller helt enkelt realistiskt. Det kan handla om nuet eller, om du hellre vill det, vara en berättelse som riktar fokus mot framtiden. Vi tänker oss att dessa 20 texter bildar en antologi som vi publicerar under 2021.

UPPLÄGG OCH TÄVLINGSREGLER

Skrivartävlingen startar under november månad. Inlämning av bidrag kan ske till och med 28 februari. Texten du skickar in ska vara opublicerad. Du måste vara bosatt i Jämtland eller Härjedalen för att kunna delta i tävlingen. Texten ska vara skriven med 12 pkt, 1.5 radavstånd på max 10 A4 sidor.

Bidragen skickas med e-post till: skriv2021@periferi.se.
Där anger du dina kontaktuppgifter. Alla bidrag kommer att anonymiseras och bedömas av en jury med extern expertmedverkan.

Det vinnande bidraget belönas med en prissumma av 10 000 kr. Dessutom publiceras ett tjugotal av texterna i den antologi som ges ut hösten 2021.

För frågor kontakta: catarina.lundstrom(@)regionjh.se

Senast uppdaterad: 2020-11-18