Region Jämtland Härjedalen

Styrdokument

Den regionala biblioteksutvecklingen styrs och regleras av Bibliotekslagen, den regionala kulturplanen och den regionala biblioteksplanen. Staten, via Kulturrådet och Region Jämtland Härjedalen finansierar verksamheten.

I biblioteksplanen, som tagits fram i samråd med biblioteken i länet, finns planer och prioriteringar för perioden. Utifrån den görs varje år en verksamhetsplan som sedan följs upp tillsammans med bibliotekscheferna.

Regional biblioteksplan 2019-2022 (pdf) Pdf, 188 kB.


Senast uppdaterad: 2024-02-5