Region Jämtland Härjedalen

Kulturstöd

Här har vi samlat information om regionala och nationella kulturstöd till kulturskapare och civilsamhälle.

Nationella krisstöd

Regeringen fördelar krisstöd till kulturen med anledning av pandemin. Olika myndigheter fördelar de statliga stöden. Läs mer på respektive myndighets webbsida. Tänk på att Kulturrådet även fördelar andra stöd, exempelvis projektbidrag och verksamhetsstöd.

Länk till Kulturrådet Länk till annan webbplats.
Länk till Konstnärsnämnden Länk till annan webbplats.
Länk till Filminstitutet Länk till annan webbplats.
Länk till Författarfonden Länk till annan webbplats.
Länk till Ideell Kulturallians Länk till annan webbplats.

regionens kulturbidrag

Kulturbidragen hanteras i vanlig vanlig ordning. Regionen tar hänsyn till att coronakrisen kan utgöra skäl för förändringar i projekt och arrangemang. Vi uppmanar bidragsmottagarna att följa rekommendationer och förordningar som lämnas av myndigheter och regering. Om beviljade medel inte kan användas enligt ansökan med anledning av rådande situation ska Område Kultur kontaktas för dialog om eventuell framskjutning eller annan användning. Vi kommer som regel inte att återkräva bidrag som ej kan användas på grund av coronakrisen.

Länk till Kulturbidragen

övrig information

Länk till Folkhälsomyndighetens information till arrangörer Länk till annan webbplats.
Länk till MUCFs information till civilsamhället Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 2021-04-9