Region Jämtland Härjedalen

Kulturplan under konstruktion

På väg mot en Regional kulturplan för Jämtland Härjedalen 2023-2026

Just nu pågår arbetet med att ta fram en regional kulturplan för Jämtland Härjedalen.
Den nya planen kommer att gälla 2023–2026. I arbetet lyssnar vi in vad olika aktörer ser som angeläget att prioritera under tidsperioden.

Så här samlar vi in synpunkter

Innan det finns förslag till en ny kulturplan pågår en samrådsperiod. Under perioden välkomnar vi till flera olika samrådsmöten bl.a. med kommunerna, konst- och kulturskapare och med civilsamhället. Det finns också möjlighet till att lämna in skriftliga synpunkter.

När ett konkret utkast till ny kulturplan har tagits fram pågår en remissperiod. Under den perioden välkomnar vi också till möten och till att lämna in skriftliga synpunkter.

I menyn till höger hittar du information om hur du kan göra din röst hörd, genom att till exempel svara på enkäter eller delta i öppna möten.

Tidsplan och organisation - så här är tågordningen och processen

Arbetet leds av oss på Kultur och bildning. Regionala utvecklingsnämndes presidium är styrgrupp. Cheferna för Kulturutveckling, Estrad Norr och Kultur och bildning utgör arbetsgrupp tillsammans med regionens kulturstrateg och en tillfälligt anställd processledare.

Kontakt: kulturplanen(@)regionjh.se

Senast uppdaterad: 2022-03-1