Region Jämtland Härjedalen

Gör din röst hörd

Välkommen med dina förslag - så här funkar det!

Som en del i samrådet inför den kommande kulturplanen, välkomnar vi bland annat till öppna, digitala samrådsmöten och till att besvara enkäter som vänder sig till yrkesutövare inom konst och kultur, kulturarrangörer (t.ex. föreningar och andra organisationer) och kulturintresserade privatpersoner.

Vi välkomnar olika målgrupper till olika möten så att du kan välja det som passar dig bäst. På samma sätt finns olika enkäter, med frågor som vänder sig till olika målgrupper. Du får gärna anmäla dig till flera möten och svara på flera enkäter om du känner igen dig i flera roller.

Du kan svara på enkäterna t o m 31 mars och behöver anmäla dig till digitala möten senast 7 mars.

Senare, under remisstiden maj–september ser vi fram mot att även kunna välkomna till fysiska möten där du kan ge svar på remissutkastet.

I menyn till höger hittar du enkäter och inbjudan till möten för samråd och synpunkter på remissen.

Senast uppdaterad: 2022-03-21