Region Jämtland Härjedalen

Brännbart för unga

Brännbart är ett stipendium med syfte att stötta ungas idéer och kulturprojekt samt att stimulera ungas arrangörskap och delaktighet i kulturlivet.

Särskilda villkor

  • Stipendiet kan sökas av föreningar, grupper, nätverk eller enskilda mellan 16-25 år som är folkbokförda i Jämtlands län. Personer under 18 år måste ha vårdnadshavares tillåtelse.
  • Stipendiet ska användas för kulturella eller konstnärliga projekt/arrangemang.
  • Projektet/arrangemanget ska rikta sig till unga samt äga rum inom Jämtlands län.
  • Stipendiet får inte gå till projekt eller arrangemang som redan har genomförts, som har initierats eller som drivs av vuxna, som genomförs för en sluten grupp, för inköp av inventarier eller till lön eller arvode till arrangörerna.
  • Projektet eller arrangemanget förutsätts vara alkohol- och drogfritt.
  • Projektet eller arrangemanget genomförs i samverkan med Region Jämtland Härjedalen.
  • Region Jämtland Härjedalens logotype ska alltid finnas med i marknadsföring av projektet eller arrangemanget. Klicka här för att komma till regionens logotyper. Länk till annan webbplats.

Så här går ansökan och redovisning till

Ansökan om Brännbart kan göras löpande. Man kan beviljas max 5000 kr per projekt/arrangemang och stipendiet kan bara sökas en gång per år för samma eller motsvarande projekt.

Klicka här för att göra ansökan om Brännbart (endast om du är minst 18 år).

Särskild Ansökningsblankett (xls) Excel, 29.5 kB. (om du är under 18 år).

Bidraget redovisas inom två månader efter genomfört och avslutat projekt. Vid förändringar som markant skiljer sig från ursprungsansökan ska Område Kultur kontaktas.

Redovisningsblankett (.pdf) Pdf, 54.1 kB.
Högerklicka och välj Spara länk som eller Ladda ned. Blanketten kan sedan fyllas i direkt på datorn.

Vi hanterar personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina uppgifter på https://regionjh.se/gdpr Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 2022-02-3