Region Jämtland Härjedalen

STARTstöd

2022 års ansökningstider
15 februari - 15 mars

STARTstöd är ett stöd riktat till professionella/yrkesverksamma kulturskapare eller kreatörer i Jämtland Härjedalen. Det är ett samverkansstöd som syftar till att möjliggöra goda idéer inom kulturområdet samt bidra till ett kreativt klimat. Syftet med STARTstöd är att kulturskapare ska få möjligheten att påbörja, genomföra eller testa en idé eller ett projekt. Övergripande prioriteringar för STARTstöd är konstnärlig kvalitet och förnyelse, professionalism, genomförbarhet samt jämställdhet och jämlikhet. Max stöd som kan beviljas är 25 000 kr.

Beslut om bidrag fattas normalt två veckor efter att ansökningsperioden har stängt. Beslut skickas till angiven e-postadress. Beviljade medel utbetalas och redovisas enligt överenskommelse. Om förändringar uppstår som gör att den slutliga aktiviteten skiljer sig markant från ursprungsansökan ska Område Kultur kontaktas.

Särskilda villkor

  • STARTstöd kan sökas av enskilda professionella kulturskapare inom områdena Film och rörlig media, Scenkonst, Design och arkitektur, Slöjd, Konsthantverk, Bild- och formkonst samt Litteratur.
  • Den sökande ska vara bosatt och verksam i Jämtland Härjedalen.
  • Idén/projektet genomförs i samverkan med Region Jämtland Härjedalen.
  • Region Jämtland Härjedalens logotype ska alltid vara med vid eventuell marknadsföring av idén/projektet. Klicka här för att komma till regionens logotyper. Länk till annan webbplats.

Ansökan ska innehålla presentation av din idé, en kostnadskalkyl samt en tidplan. Om det finns andra finansiärer ska dessa anges.

En arbetsgrupp bestående av representanter från Designcentrum, Hemslöjden, Bildkonsten, Estrad Norr, Regional Biblioteksverksamhet och Filmpool bedömer ansökningarna.

Så här går ansökan och redovisning till

Ansökan

Vänligen respektera våra ansökningstider. Ansökningshandlingar som inkommer efter våra utlysta ansökningsperioder hanteras inte. Beslut fattas normalt inom två till tre veckor efter att ansökningsperioden har stängt. Beslut skickas till angiven e-postadress. Beviljade medel ska rekvireras snarast med hjälp av den rekvisitionsblankett som skickas ut tillsammans med beslutet.

Klicka här för att göra ansökan (är tillgängligt mellan 15 feb och 15 mars)

BESLUT och redovisning

Bidraget ska redovisas enligt beslutet. Om förändringar uppstår som gör att den slutliga aktiviteten skiljer sig markant från ursprungsansökan ska Område Kultur kontaktas.

Regler och villkor för kulturbidrag Pdf, 132.6 kB. (.pdf)

Vi hanterar personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina uppgifter på https://regionjh.se/gdpr Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 2022-02-8