Region Jämtland Härjedalen

Återstart

Kulturen inom Region Jämtland Härjedalen utlyser ett stöd med syfte att stimulera kulturskaparnas återstart under pandemin. Stödet består av 20 000 kr och är tänkt för att kunna starta upp eller fortsätta ett pågående projekt/arbete eller för att utveckla sin verksamhet.

Sökande ska vara professionella/yrkesverksamma kulturskapare i Jämtland Härjedalen inom något av områdena Film och rörlig media, Scenkonst, Design, Slöjd, Konsthantverk, Bild- och formkonst samt Litteratur.

En arbetsgrupp bestående av representanter från Designcentrum, Hemslöjden, Bildkonsten, Estrad Norr, Regional Biblioteksverksamhet och Filmpool bedömer ansökningarna.

Ansökningsperiod 19 november - 9 december

Ansökan görs via formulär till höger.

Besked ges ca en vecka efter utlysningsperiodens slut.

Senast uppdaterad: 2021-11-19