Region Jämtland Härjedalen

Arbetsstipendium bild och formkonst

Arbetsstipendiet för bild- och formkonst kan endast sökas av professionella konstnärer som är bosatta och verksamma i Jämtlands län. Till ansökan ska bifogas en (1) PDF, max 10 Mb stor, med presentation av 5–7 verk, CV samt kort text som beskriver ditt konstnärskap.

Stipendiet beslutas av Regionala utvecklingsnämnden efter förslag från en jury bestående av extern expertmedverkan. Beslutet grundas på en bedömning av den sökandes konstnärliga kvalitet. Utdelningen av stipendiet sker under invigningen av Konstens Vecka, oktober 2022.

Du som har fått arbetsstipendium kan söka igen, men tidigast fem år efter stipendietillfället.

Kontakt

Kontaktperson för arbetsstipendiet i bild- och formkonst är konstkonsulent Karin Kvam: karin.kvam@regionjh.se, 070-350 76 39

Ansökningsformulär

För att göra din ansökan fyll i formuläret och välj "Skicka" längst ner på sidan


Skriv en kort motivering varför du söker arbetsstipendium.

Presentation av ditt konstnärliga arbete skickas i en (1) PDF, max 10 Mb stor och ska bestå av: CV, kort text om ditt konstnärskap (max 1000 tecken med blanksteg) och dokumentation av 5–7 verk. Presentation av varje verk skall innehålla eventuell titel, storlek, teknik, årtal. Rörlig bild och ljud presenteras med hänvisning till publik länk.

Senast uppdaterad: 2022-04-29