Region Jämtland Härjedalen

Verksamhetsbidrag

Ansökan om bidrag till organisationers regionala verksamhet för verksamhetsåret 2023 ska göras senast 31 augusti 2022. Till ansökan ska bifogas dokumenterad verksamhet för verksamhetsåret 2021 samt organisationens stadgar.

NYA bidragsregler

Regionen har beslutat om nya regler och villkor för verksamhetsbidrag. Det innebär att vi förändrar våra ansökningsdatum och ansökningsblanketter. Läs noggrant igenom bidragsreglerna nedan. Region Jämtland Härjedalen fattar inga beslut förrän ansökan är fullständig och alla begärda bilagor har inkommit.

De nya bidragsreglerna finns här Regler och villkor för verksamhetsbidrag Pdf, 214 kB. (.pdf)

De nya reglerna gäller stöd till studieförbund, idrottsförbund, ungdomsorganisationer, funktionsrättsorganisationer samt övriga främjande- och intresseorganisationer.

För verksamheter inom Kultursamverkansmodellen eller övriga verksamheter så gäller ansökningar i särskild ordning.

Vi hanterar personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina uppgifter på https://regionjh.se/gdpr Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 2022-06-30